Lange kurser på Bornholms Højskole

På Bornholms Højskole kan du frit vælge mellem mere end 30 forskellige fag på kryds og tværs af de fire fagfelter, som du kan se her. Ud over de fire felter har vi et felt med andre fag og kurser, samt interessefag, som oprettes efter elevønske. Dit skema laves i den første uge på skolen.

Nedenfor kan du finde praktiske informationer om vores lange kurser.

 • Afbudsbetingelser (lange kurser)

 • Afbud
  Tilmeldingsgebyret er bindende og tilbagebetales ikke ved afbud.

  Afbrudt ophold
  Hvis man ønsker at afbryde opholdet før tid, opsiges til d. 1. i næste måned, og man betaler for 4 uger ekstra fra den dato.

  Den næstfølgende studietur skal betales, hvis skolen har udgifter hertil, fx i form af opholds- og rejseudgifter.
  Hvis du har fået elevstøtte til dit ophold, skal dette som udgangspunkt tilbagebetales.

  Hvis skolen afbryder opholdt pga. af Corona
  Hvis regeringen pålægger skolen at lukke pga. Covid-19, regner vi med, at det ligesom i foråret 2021 vil være gældende, at regeringen giver kompensation, så vi kan betale deltagerbetalingen tilbage.

 • Betalingsoplysninger

 • Når du tilmelder dig et langt højskoleophold, får du tilsendt en opkrævning med betalingsoplysninger indenfor ca. 7 dage.
  Brug venligst vores opkrævning for at indbetale tilmeldingsgebyr og restbeløbet for dit højskoleophold, så vi ved hvem betalingen kommer fra.
  Hvis du er i tvivl: Ring til os på 5697 4077 eller send en mail til kontor@bornholmshojskole.dk.

  Ellers kan du bruge vores kontooplysninger:
  Reg. 0658
  Konto: 6570100120
  Kontoindehaver: Bornholms Højskole

  Betaling fra udlandet:
  Nordea Bank
  St. Torv 16-18
  DK – 3700 Rønne
  IBAN: DK7620006570100120
  Swift: NDEADKKK

 • Indkvartering

 • Du bor sammen med andre elever i huse eller på værelser, hvor I deler bad og toilet. Som udgangspunkt indkvarteres man på dobbeltværelse med en af samme køn. Der kan søges om enkeltværelse.
  Dyner forefindes, men du skal selv medbringe linned og håndklæder.
  Du kan også leje linned, dette koster 200 kr. for to sæt.

 • Om fagene

 • Fagene er opdelt i A-, B-, C- og D-fag

  A-fagene går igen i hele perioden. De øvrige fag skifter i perioderne, sådan at der foretages fagvalg igen op mod 1. marts. Vi kan ikke love, at man kan få opfyldt alle sine førstevalg, men vi vil gøre vores bedste.

  Antal timer ugentligt på de enkelte fag, inkl. pauser:
  A-fag 6 timer (der vælges to A-fag)
  B-fag 5,5 timer
  C-fag 2 timer
  D-fag 2,5 timer

   

  Ugeskema


  Hent ugeskemaet her

 • Priser

 • Pris pr. uge:
  1.450 kr. i 2021
  1.550 kr. i 2022
  1.595 kr. i 2023
   
  Tillæg på 200 kr. pr. uge for enkeltværelse (begrænset antal).
   
  Materialepriser: 150 kr. – for hvert af de 2 af de to A-fag – i alt 300 kr. pr. uge.
  Rejseuge: max. 4.000 kr.
   
  Hertil kommer indmeldelsesgebyr på 1.000 kr., som ikke refunderes ved framelding.
   
  Ekstra materiale, som du vil bruge i de værkstederne, betaler du særskilt for. Faglærerne orienterer om priser, og højskolen vil altid sørge for at holde disse ekstra omkostninger nede.

 • Støttemuligheder


 • Støtteforeningen “Bornholms Højskole”
  Hente vedtægter her

  Betingelser og procedurer for ansøgning om støtte til ugebetaling og studierejse for kursister på Bornholms Højskole. Støtten bevilges af bestyrelsen af den selvstændige støtteforening for højskolen.
  Betingelser for støtte
  – Ansøgere skal have søgt og fået bevilget optag på Bornholms Højskole.
  – Støtte gives til elever, der endnu ikke er fyldt 30 år.
  – Individuel elevstøtte gives kun på ophold, der gennemføres og er på minimum 12 uger.
  – Støtte forudsætter, at elever underskriver en tro- og love erklæring på, at man ikke er formuende og har behov for økonomisk hjælp til højskoleopholdet.
  – Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til internationale elever.
  – Der er mulighed for støtte til deltagerbetaling på 400 kr. pr. uge ved ophold på op til og med 16 uger.
  – Ved ophold på mere end 16 uger, kan der søges yderligere 500 kr. i ugestøtte for de resterende uger. Man får altså lidt større støtte ved de længste ophold.
  – Muligheden for tilskud er dog på max. op til 10.000 kr. pr. elev.
  – Støtten udbetales løbende ved, at beløbet bliver trukket fra i betalingsraterne hen over forløbet.
  Sådan ansøger du
  – Send din ansøgning – efter du har fået bevilget optag på skolen – til e-mail: kontor@bornholmshojskole.dk
  – Der er dog ingen deadline, hvis du allerede er elev hos os og samtidig er ved at søge om at forlænge opholdet.
  – Du skal som ansøger udfylde en tro- og love erklæring. Denne fremsendes til dig efter forespørgsel.
  Der er et begrænset antal støttestipendier, og de tildeles dem, der melder sig først og har størst behov.
  Kontakt skolen via mail: kontor@bornholmshojskole.dk

  Hvis du har spørgsmål til støtteordningen, kan du kontakte skolens kontor på telefon 5697 4077 eller skrive en mail til kontor@bornholmshojskole.dk.

  Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  Regeringen med finansloven givet højskolerne midler til at nedsætte elevbetalingen for unge, som ikke er fyldt 25 år ved kursets start og som er uden en afsluttet ungdomsuddannelse. Du kan ansøge om nedsættelse, hvis dit ophold er mere end 12 uger.

  Støtte til færøske og grønlandske elever
  Du har mulighed for at søge støtte fra Rigsfællesskabets stipendium. Klik her.

  Støtte til elever fra nordiske lande
  Der er gode muligheder for nordiske elever til at få støtte med fra sit hjemland. Klik her.

  Information til den norske lånekasse:

  Ugepris efteråret 2021 = 1.450 kr.

  Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 986 kr. (68 pct.)

  Ugepris foråret 2022 = 1.550 kr.

  Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1054 kr. (68 pct.)

  Ugepris efteråret 2022 = 1.550 kr.

  Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1054 kr. (68 pct.)

  Ugepris foråret 2023 = 1.595 kr.

  Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1085 kr. (68 pct.)

 • Udgifter til fagene

 • Der opkræves et fast grundbeløb på 150 kr pr. A-Fag pr. uge som figurerer på din kursusafregning.

  Ekstra forbrug af materialer beregnes og opkræves ved kursets afslutning.

  Der pålægges en ekstra energiudgift på faget Glas som opkræves under kurset.

  Hvis du ønsker at vide mere om priser er du velkommen til at kontakte skolen.

 • Ugeskema

 • Skema, efteråret 2022, overordnet
  (med forbehold for ændringer)

  I de orange perioder er værkstederne åbne – så du kan bruge dit eget fags værksted

  * Morgenrengøring: Hurtig assistence med opvask, rengøring af spisestue og toiletter

  ** Højskoleforum: Det er et demokratisk dannende morgenmøde styret af eleverne, hvor I taler fælles emner igennem, tager beslutninger og fordeler opgaver for jeres eget fællesskab

  *** Køkkentjans: Forberedelse af aftensmad hver dag og brunch i weekenden, opvask efter frokost, aftensmad og brunch. Hakketjans: Hjælpe med tilberedning af grøntsager.

  **** Åben dør: Her kan du tale med en af vores mentorer om det, der måtte være svært for dit ophold eller i dit liv

  ***** Rengøring: Rengøring på værelser og fællesarealer i bo-områderne aftaler man med sine roomies. Onsdag er der oprydning og rengøring på fællesarealer, dvs. stue, toiletter og gange mm.

  ****** Kor: Det er muligt at Kor kommer til at ligge tirsdage i stedet for mandage.

  ******* Bo-gruppemøde: Her er I inddelt i 4-5 faste grupper og har en fast tilknyttet lærer, hvor I taler om stort og småt, om ugens aktiviteter og hvordan I har det i samværet.

Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok