Lange kurser, forår 2021

(15 – 23 uger, med start 4. januar)
 
Tilmeld dig her →

Bornholm er øen, der er kendt for folkemødet, kunst, kunsthåndværk, økologi, klima, bæredygtighed og naturen. Bornholms Højskole rummer det hele. På Bornholms Højskole kan du blive klogere på dig selv og din omverden – og du kan afklare dig i et eksamensfrit miljø, hvor drivmidlet er din og de andres tanker, drømme og visioner.

Fra 1. januar 2021 udbyder Bornholms som noget nyt to hovedlinjer og en række tværgående valgfag, som vil skifte hen over perioden. Det hele er med grobund i forpligtende fællesskab og samvær.

Kunst

15 – 23 uger

Glas. Keramik. Smykker. Billedkunst og installation.

Læs mere →

Jord-forbindelsen

15 – 23 uger

Demokrati. Samfund. Bæredygtighed.

Læs mere →

Valgfag

Udover at have en af de to hovedlinjer vil du kunne vælge mellem en række valgfag, som enten vil løbe under hele opholdet eller periodevis. På valgfagsprogrammet er bl.a.:
 
Outdoor og friluftsliv, hvor du kan udfordre den enestående natur på de vildeste mountainbike-trails, klatre på de stejleste klipper eller bare nyde Ekkodalen, der givetvis er Danmarks skønneste baghave.

Musik, hvor der er mulighed for rytmisk sammenspil, korsang, musikteori, koncert, musikhistorie og hørelære. I vores musiklokale arbejder vi bredt med musikken og tager udgangspunkt i dine ønsker som elev.

Skitsetegning og croquis, hvor du kan styrke din evne til at se og sanse og til at gengive det sete.

Yoga og afspænding, hvor du kan lære din krop at kende og finde roen.

Elevernes valgfag. Skolen vil forsøge at etablere valgfag efter elevernes ønsker.

Øvrige højskoleaktiviteter

Der er morgensamling hver morgen med et lille oplæg, en historie, en sang, en tanke, en…. fra en ansat, en elev eller en spændende person udefra. Der er indbygget linjefagsekskursioner og fælles tur under opholdet.
 
Se skema her.
 
Se struktur for forår 2021 her.

Da vores ny profil er under etablering, vil der følge mere information om indhold, ugeskema senere. Du kan bestille rundvisning her. Skolen betaler transportudgifterne fra København til Rønne og retur med bus. Og du kan kontakte lærer Rikke Lehrskov Andersen (rla@bornholmshojskole.dk / 3071 2161) eller forstander Niels Glahn (ng@bornholmshojskole.dk / 2035 2362) for mere information.

 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Priser

Ugepris: 1.450 kr.
Materialepriser: 250 kr. om ugen
Rejseuge: max. 4.000 kr.

Hertil kommer indmeldelsesgebyr på 1.000 kr., som ikke refunderes ved framelding.

Hvis man ønsker at afbryde opholdet før tid, opsiges til d. 1. i næste måned, og man betaler for 4 uger ekstra fra den dato.

Du kan læse mere om støttemuligheder på vores informationsside her.
 

Der tilkommer et beløb på mellem 120 og 300 kr. pr. fag (pr. uge), som dækker materialer, specielle produkter og energiafgifter. På Glas skal man regne med, at beløbet bliver 300 kr. pr. uge., idet der er et stort energiforbrug på denne linje.

Ekstra materiale, som du vil bruge i de åbne værksteder, betaler du særskilt for. Faglærerne orienterer om priser, og højskolen vil altid sørge for at holde disse ekstra omkostninger nede.

I foråret 2021 skal du desuden regne med udgifter til en studietur på ca. 3.500 kr.
 
Tilmeld dig her →

Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok