Skolekredsen

Bornholms Højskole har en meget stor skolekreds. De fleste medlemmer bor på Bornholm og har haft deres gang på højskolen i mange år. Andre medlemmer er gamle elever, som støtter op om skolen, selvom de bor andre steder i landet. Alle skolekredsens medlemmer er med til at præge skolens udvikling gennem aktiv deltagelse i skolens aktiviteter og bidrag til diskussioner om skolens fremtid.

Se Bornholms Højskoles vedtægter her
Se Årsskrift 2022 her

<a href="Indkaldelse til Generalforsamling i Bornholms Højskole – Generalforsamlingen finder sted på højskolen tirsdag den 30. maj 2023 kl. 19.

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Beretning ved forstanderen
  4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Evt. indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Eventuelt

Forud for generalforsamling i Skolekredsen vil der være generalforsamling i højskolens støtteforening kl. 18.

Skal du printe årsskriftet skal du <a href=https://bornholmshojskole.dk/aktuelt/aarsskriftet-2022/

Meld dig ind i Skolekredsen

Årligt kontingent, 100 kr. pr. medlem, indbetales på reg.nr. 0658 konto 3489227621 eller på Mobile Pay 836137 (skriv navn og skolekreds i feltet)
Støttebeløb
Nyhedsbrev
Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok