Skolekredsen

Bornholms Højskole har en meget stor skolekreds. De fleste medlemmer bor på Bornholm og har haft deres gang på højskolen i mange år. Andre medlemmer er gamle elever, som støtter op om skolen, selvom de bor andre steder i landet. Alle skolekredsens medlemmer er med til at præge skolens udvikling gennem aktiv deltagelse i skolens aktiviteter og bidrag til diskussioner om skolens fremtid.

Se Bornholms Højskoles vedtægter her

Se Bornholms Højskoles Støtteforenings vedtægter her

Hent årsskrift 2020 her (pdf, 1 MB). Det nye årsskrift for 2021 vil være klart til årets Generalforsamling den 31. maj.

Indkaldelse til Generalforsamling i Bornholms Højskole – Generalforsamlingen finder sted på højskolen tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Beretning ved forstanderen
  4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Evt. indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være skolen i hænde senest 23. maj.

De sendes til kontor@bornholmshojskole.dk

Forud for generalforsamling i Skolekredsen vil der være generalforsamling i højskolens støtteforening kl. 18.

Skal du printe årsskriftet skal du hente årsskrift 2020 her (pdf, 18 MB).

Meld dig ind i Skolekredsen

Årligt kontingent, 100 kr. pr. medlem, indbetales på reg.nr. 0658 konto 3489227621 eller på Mobile Pay 836137 (skriv navn og skolekreds i feltet)
Støttebeløb
Nyhedsbrev
Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok