Vejledning og mentorordning

Kollektiv vejledning
På Bornholm Højskoles foregår en del af vejledningen kollektivt. Temaerne er vidtspændende. Det kan være introduktion til hele nettet af systematisk vejledning i Danmark, hvor man groft sagt kan finde vejledning fra vugge til grav, det kan være oplæg og diskussion af aktuelle temaer, der har uddannelsespolitisk relevans – eller det kan være filosofiske oplæg og diskussioner, hvor vi drøfter eksistentielle aspekter af livet. Denne vejledning kan også indgå også i de ugentlige bogruppemøder.

bornholm-natur
bornholm-hojskolen-11

Studie og erhvervsvejledning
Studie og erhvervsvejledning, både kollektivt og individuelt efter behov og ønske. Her arbejdes der mod afklaring i forhold til, hvor du står i livet og gerne vil hen i fremtiden. Du kan få hjælp til at udarbejde en uddannelsesplan, en ansøgning til job eller uddannelse, få hjælp til forberedelse til optagelsesprøver osv. helt afhængigt af dine individuelle behov. Hvis I er flere, der har samme interesser laver vi både kollektive og individuelle seancer.

bornholm-helligdomsklipperne

Højskoleforum
Endvidere har vi på vinterskolen ugentlig Højskoleforum, hvor alle elever taler sammen og kan rejse spørgsmål, der søger at afdække hvordan skolelivet opleves, hvilke vejledningsbehov og ønsker, man måtte have, gøre os opmærksom på særlige behov osv.

Mentorordningen
Elever på mentorordningen er selv med til at vælge deres mentor. Skolen har pr. 1. oktober 2 uddannede mentorer.
Ved kursets start udarbejdes en mentoraftale, som underskrives af både mentor og elev.

Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok