Kære medlemmer af Bornholms Højskoles Støtteforening og Skolekreds

Årets generalforsamlinger for både Støtteforeningen og Skolekredsen afholdes tirsdag den 28. maj. Alle betalende medlemmer, der møder op til mødet, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Begge møder afholdes i højskolens foredragssal. 

Dagsorden for Støtteforeningens generalforsamling kl. 18:30 – 19:00  

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forgange års drift
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

Dagsorden for Skolekredsens generalforsamling kl. 19:00 – ca. 20:30: 

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Beretning ved forstanderen
4. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Fastsættelse af kontingent
6. Evt. indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Eventuelt

Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok