Støttemuligheder ved Bornholms Højskole

Betingelser og procedurer for ansøgning om støtte til ugebetaling og studierejse for kursister på Bornholms Højskole. Støtten bevilges af bestyrelsen af støtteforeningen (se vedtægter) med midler fra Højskolens Skolekreds.
 

Betingelser for støtte

 1. Ansøgere skal have søgt og fået bevilget optag på Bornholms Højskole.
 2. Offentligt støtte-bårede elever kan ikke søge.
 3. Støtte gives primært til elever på lange kurser.
 4. Støtte forudsætter at elever kan fremvise behov for økonomisk hjælp til højskoleopholdet.
 5. Der er mulighed for støtte til ugebetaling op til differencen mellem deltagerbetalingen på de lange kurser og mindsteprisen pr. elev (i 2019 vil det sige støtte på max. 510 kr. pr. elev pr. uge).
 6. Muligheden for tilskud til skolerejser er dog på max. op til 2.500 kr. pr. elev.
 7. Bestyrelsen for støtteforeningen vurderer ansøgningerne og foretager en konkret vurdering i hver enkelt sag. Bestyrelsen tilstræber at give svar inden for to uger fra skolens modtagelse af ansøgning incl. de nødvendige bilag med den efterspurgte dokumentation.
 8. Ved afbrydelse af opholdet før aftalt tid, tilbagebetales det fulde støttebeløb.

 

Sådan ansøger du

 • Send din ansøgning senest 2 uger efter kursusstart til email: kontor@bornholmshojskole.dk Dog ingen deadline hvis du allerede er elev hos os og samtidig er ved at søge om at forlænge opholdet.
 • Du skal som ansøger vedlægge dokumentation i form af seneste lønsedler og seneste årsopgørelse fra SKAT samt oplysninger om evt. fortsat husleje-udgift under opholdet.
 • Hvis du ansøger om støtte til skolerejser skal du sende din ansøgning minimum 1 måned før skolerejse. Du kan kun få støtte til skolerejse, hvis du allerede har søgt og fået bevilget støtte til dit ophold på Bornholms Højskole.

 

Pitstop fra studierne

Mange studerende vælger at standse op og søge orlov. Har du brug for at kvalificere dit studievalg eller bare tage et pusterum fra fremdriftreform og et presset studiemiljø? Har du brug for at tilføje en praktisk dimension til dit studium? Bornholms Højskole er med sin natur og kreative fag et sted med mulighed for fordybelse. Vi giver studerende på videregående uddannelser op til 30% reduktion på ugeprisen og materialeudgifter.
Vi har kun et begrænset antal pladser til denne pris, og de tildeles dem, der melder sig først og har størst behov. Læs mere om ordningen her.