Støttemuligheder ved Borholms Højskole

Højskolens støtteforening har en bestyrelse som tildeler økonomisk støtte med midler fra Skolekredsen. Hvis du har behov for støtte, skal følgende betingelser være opfyldt.

Betingelser for støtte

 

 1. Ansøgere skal have søgt og fået bevilget optag på Bornholms Højskole.
 2. Offentligt støtte-bårede elever kan ikke søge.
 3. Støtte gives primært til elever på lange kurser.
 4. Støtte forudsætter at elever kan fremvise behov for økonomisk hjælp til højskoleopholdet.
 5. Der er mulighed for støtte til ugebetaling op til differencen mellem deltagerbetalingen på de lange kurser og mindsteprisen pr. elev (i 2019 vil det sige støtte på max. 510 kr. pr. elev pr. uge).
 6. Muligheden for tilskud til skolerejser er dog på max. op til 2.500 kr. elev.
 7. Bestyrelsenfor støtteforeningen vurderer ansøgningerne og foretager en konkret vurdering i hver enkelt sag. Bestyrelsen tilstræber at give svar inden for to uger fra skolens modtagelse af ansøgning incl. de nødvendige bilag med den efterspurgte dokumentation.
 8. Ved afbrydelse af opholdet før aftalt tid, tilbagebetales det fulde støttebeløb.

 

Sådan ansøger du

 

 • Send din ansøgning senest 2 uger efter kursusstart til email: stoette@bornholmshojskole.dk
 • Der er dog ingen deadline hvis du allerede er elev hos os, og samtidig er ved at søge om at forlænge opholdet.

 • Du skal som ansøger vedlægge dokumentation i form af seneste lønsedler og seneste årsopgørelse fra SKAT, samt oplysninger om evt. fortsat husleje-udgift under opholdet.
 • Hvis du ansøger om støtte til skolerejser skal du sende din ansøgning minimum 1 måned før skolerejsen. Du kan kun få støtte til skolerejsen, hvis du allerede har søgt og fået bevilget støtte til dit ophold på Bornholms Højskole.

Du kan hente denne side som Word-dokument her