Personer

Lærere

Anders Pedersen AP

Lærer

Anders er uddannet instruktør i blandt andet væg- og sportsklatring, herunder i faldsikring og redning, dykkerinstruktør i snorkling og fridykning, livredder, førstehjælpsinstruktør og DGI mountainbikeinstruktør. Han er desuden uddannet erhvervsklatrer og arborist/topkapper fra skovskolen i Nødebo. Anders har selv dyrket klatring, dykning, kajak og mountainbike i blandt andet Sverige og Norge, Schweiz og Tyskland foruden på Bornholm og andre steder i Danmark.

Anders har undervist i friluftslære på Bornholms Efterskole i 2012 og er medindehaver af Bornholms Outdoorcenter. Han underviser i alt det outdoor man kan forestille sig, blandt andet i klatring, dykning, kajak, mountainbike og førstehjælp.

Lene Degett LD

Billedkunstner, lærer, PD i billedkunst

Email

Hjemmeside

Lene underviser i billedkunst på vinterskolen.

Hun arbejder i en vekselvirkning mellem eget kunstnerisk virke, undervisning i og formidling af billedkunst på div. kunstskoler, billedskoler, højskoler og gymnasium. Underviser i alle medier både praktisk og teoretisk.

Lene er opvokset på Bornholm, hvor den barske natur og “Bornholmermalerne” har været de første læremestre, senere stærke påvirkninger på div. kunstskoler, Glyptotekets Tegneskole og privatundervisning.

Medlem af Sydfynske Kunstnere fra 1996-2000.

Niels Glahn NG

Konst. forstander

Email

Tlf.: +45 2035 2362

Rikke Lehrskov Andersen RLA

Lærer

Email

Hjemmeside

Rikke er uddannet smykkeformgiver fra Institut for Ædelmetal i 2016, med en baggrund som guldsmed fra 2011.Hun er udøvende smykkekunstner og har været med på 3 udstillinger i København i perioden 2013-2016.

Rikke underviser i smykke- og metalkunst på lange og korte kurser. Hun underviser også i naturfag og design og formforståelse.

Følg Rikke på Facebook »

Følg Rikke på Instagram »

Simon Lund Koefoed SLK

Lærer og keramiker

Hjemmeside

Simon er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium med musik som linjefag og efterfølgen som keramiker på Glas- og Keramikskolen i Nexø. Han har undervisningserfaring fra ungdomsskoler, efterskoler og højskoler. Har erfaring som udøvende musiker i forskellige sammenhænge.

På højskolen underviser Simon i musik (rytmisk samspil), håndværk og naturfag. Han kan køre skolens bus og elsker at vise eleverne sin fødeø.

Når Simon ikke underviser på højskolen, er han fuldtidskeramiker med eget værksted og butik. Han er medlem af ‘Arts and Craft Association Bornholm’ og deltager i udstillinger i både indlandet og udlandet.

Hjemmeside: www.simonkeramik.dk

Tobias Sode TS

Lærer

Tobias er uddannet som glasmager fra Riksglasskolan i Kosta i Sverige 2003. Han har arbejdet med   glaskunst i Norge, Sverige og Danmark og har desuden uddannet sig i USA og Italien.

Han underviser i glas og naturfag.

Personale

Anita Gjedsted AG

Køkkenassistent

Anita er uddannet på Sorø Husholdningsskole og Hun blev køkkenassistent 1988 v/ efterskolen Leg og Virke – Blykobbe og har læst økologi ved Bornholms Erhversskole. Hun har arbejdet på Bornholms Centralsygehus både som forpraktikant og køkkenassistent.

Anita har været ansat på højskolen siden 2001 og er stedets arbejdsmiljørepræsentant.

Christian Rasmussen CR

Køkkenassistent

Christian har været køkkenassistent på højskolen siden 2011.

Klaus Kofoed KK

Pedelassistent

Klaus hjælper til i pedelafdelingen. Han er manden, der blandt andet sørger for at græsset er slået, sneen er ryddet og indkørslerne er planeret.

Michael Holm MH

Pedelassistent

Michael er udlært elektriker og hjælper blandt andet til med at løse el- og maler-opgaver på højskolen.

Bestyrelsen

Formand

Steen Colberg Jensen

Rønne vej 22, 3770 Allinge

Tlf: 2046 6015

Email: steencolbergjensen@gmail.com

 

Næstformand

Peter Haase

Brøndstræde 2, 3740 Svaneke

Tlf: 5117 2880 / 2027 8222

Email: peter.haase@naturbornholm.dk

 

Sekretær

Maj-Britt Zelmer Olsen

Paradisvej 6, 3730 Nexø

Tlf: 4015 3946

Email: zelmerolsen@gmail.com

 

Øvrige medlemmer

 

Birger Nissen

Kodalsvejen 5, Ibsker, 3740 Svaneke

Tlf: 5649 3086 / 2173 1286

Email: birger@nissen.mail.dk

 

Jan Paul

Kirkebyvej 28, 3751 Østermarie

Tlf 2924 3465

Email: jp@svanekebryghus.dk

 

Øvrige medlemmer

 

Louise Groth Michelsen
Søndre Villavej 4, 3700 Rønne
Tlf 30 18 21 90
Email: louise_g_m@yahoo.com

Dorthea Funder-Kaas
Email: dorthea@funderkaas.dk
 

Se Bornholms Højskoles vedtæger her

Skolekredsen

Bornholms Højskole har en meget stor skolekreds. De fleste medlemmer bor på Bornholm og har haft deres gang på højskolen i mange år. Andre medlemmer er gamle elever, som støtter op om skolen, selvom de bor andre steder i landet. Alle skolekredsens medlemmer er med til at præge skolens udvikling gennem aktiv deltagelse i skolens aktiviteter og bidrag til diskussioner om skolens fremtid.

Se Bornholms Højskoles vedtæger her

 

Jeg/vi ønsker at være medlem af Skolekredsen

 

Bliv medlem af Skolekredsen

Hvis du har lyst til at støtte Højskolens arbejde kan du blive medlem af Bornholms Højskoles Skolekreds. Det koster 100 kr om året.

Et medlemsskab giver dig stemmeret til højskolens generalforsamling, hvor højskolens bestyrelse vælges. Du får mulighed for at deltage særlige arrangementer, blandt andet det årlige sommermøde, og du får rabat på udvalgte produkter (se mere her). Vi sørger desuden for at invitere dig til events på skolen, hvis vi har din mail-adresse.

Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten her. Du kan også overføre 100 kr. til skolekredsens konto i Nordea. Reg. nr. 0658 konto nr. 3489 227 621 med angivelse af det eller de navne, der skal tilmeldes, samt adresse, email og telefonnummer.

Giv et bidrag til højskolen

Du kan støtte Bornholms Højskole ved at donere et støttebeløb. Beløbet overføres til højskolens konto i Nordea. Reg. nr. 0658 konto nr. 6570 100 120.

Du kan ringe til kontoret på 5697 4077.

 

Privat: Bliv frivillig

På højskolen har vi altid brug for en ekstra hånd. Blandt andet vil vi gerne have hjælp til at etablere og passe en urtehave. Send en mail til kontor@bornholmshojskole.dk eller ring på 56974077, hvis du er god til håndværk eller havearbejde. Som tak for din hjælp sørger vi for kaffe og en bid brød.