Historie

Bornholms Højskole, tidligere Bornholms Folkehøjskole, er en dansk folkehøjskole i AlmindingenBornholm. Skolen er grundtvigiansk.

Den første højskole på øen blev grundlagt i Aakirkeby som Bornholms højere Folkeskole 1856 af Lucianus Kofod og Philip Dam. Denne skole gik ind allerede 1858. I 1870 blev Bornholms Folkehøjskole oprettet i Østermarie, men elevtallet gik tilbage, og skolen var tynget af gæld. I 1893 blev skolen helt rekonstrueret, idet man opgav den gamle institution og opførte en ny bygning ved Ekkodalen tegnet af Mathias Bidstrup og med N.P. Jensen som forstander.