Lange kurser

3.9.-16.12.2018 (15 uger) – 7.1.-16.6.2019 (23 uger) – 4.9.-17.12.2019 (15 uger)

Mennesker, Natur, Kunsthåndværk, Gastronomi. Det er Bornholm. Og det er Bornholms Højskole.

Bornholms Højskole giver dig helt unikke muligheder for at udforske de håndværk, øen er kendt for, glas, keramik, smykker. Du kan udforske dine ydre og indre billeder i lyd, fotografi, billedkunst, installation. Du kan smage dig gennem øens vilde natur og gastronomiske specialiteter. Eller du kan udfordre den enestående natur på de vildeste mountainbike-trails, klatre på de stejleste klipper eller bare nyde den skønneste baghave i Danmark.

Tilmelder du dig forårsholdet skal du med på studietur i april 2019 – HURRA!

Vær med til Folkemødet 2019 og planlæg en event sammen med elever fra andre højskoler!

Skema

Du kan sammensætte dit helt personlige skema, og du har stor indflydelse på fagenes indhold.

Når du melder dig til, vælger du på forhånd to linjefag (A-fag). Det ene linjefag har flest timer i begyndelsen af dit forløb. Det andet har flest timer i slutningen af dit forløb. Linjefag er keramik, billedkunst, gastronomi, outdoor, glas og smykkekunst. Du kan vælge mellem tre forskellige A-fag i den første halvdel af dit ophold.

Derefter kan du vælge mellem tre andre. Ud over A-fag skal du have to B-fag, et C-fag og et D-fag, som er obligatorisk. Du får også mulighed for at vælge nye B-,C- og D-fag undervejs i dit ophold. B-, C- og D-fag, vælger du, når du er på skolen.

B-fagene fungerer ofte som metodefag eller supplerende fag til linjefagene. Har du valgt outdoor er det måske cool også at lave sin egen kniv eller følge naturfag. De fleste D-fag er tænke- og samtalefag.

Hvis du ønsker at fordybe dig i fx keramik i hele dit forløb, kan det sagtens lade sig gøre. Keramik er et A-fag med 10 timer om ugen i halvdelen af dit ophold, i den anden halvdel er faget et B-fag med færre timer. I den periode kan du til gengæld vælge støttefag, som styrker din teknik, din refleksion over din produktion og din indsigt i fagets kulturhistorie.

Pitstop fra studierne

Mange studerende vælger at standse op og søge orlov. Har du brug for at kvalificere dit studievalg eller bare tage et pusterum fra fremdriftreform og et presset studiemiljø? Har du brug for at tilføje en praktisk dimension til dit studium? Bornholms Højskole er med sin natur og kreative fag et sted med mulighed for fordybelse.Vi giver studerende på videregående uddannelser op til 30% reduktion på ugeprisen inkl. materialeudgifter.

Studieforberedelse

Hvis du overvejer at søge ind på en videregående uddannelse indenfor glas, keramik, smykker, design, fotografi eller billedkunst, hjælper vi dig med afklaring og prøveforberedende arbejde. Vi har tilrettelagt undervisningen, så der bliver tid til at arbejde med portfolio og ansøgning, og vi har samarbejde med Designskolen i Nexø og København og også med Riksglasskolan i Sverige.

Priser (lange kurser)

Priserne er for skoleåret 2018/19

 

Forår of efterår 2019

Fra 12 – 24 uger: 1.450 kr. / uge.
Under 12 uger: 2.250 kr. / uge.

 

Ugeprisen dækker:

 • – Skolepenge
 • – Busture rundt på Bornholm og indgange på museer

Materiale-, energiudgifter og specielt udstyr på 50 kr. pr. uge i fagene outdoor, glas, keramik, smykkekunst, billedkunst, gastronomi og fotografi kommer oven i ugeprisen. Normalt kr. 100,-/uge. Skolepenge inkl. forbrug i de nævnte fag betaler du ratevis forud til forfald den 1. i hver måned. 

I foråret 2019 skal du desuden skal du regne med udgifter til en studietur i uge 17 på ca. 3.500 kr.

 

Tilmeldingsgebyr
Ved tilmelding betales et gebyr på 1.000 kr.

 

Afbrudt højskoleophold
Vælger du at afbryde dit højskoleophold før tid, skal opsigelsen ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i måneden.

Tilskud fra din kommune

Nogle kommuner giver tilskud til et højskoleophold. Undersøg eventuelt hvilke muligheder der er for tilskud i din kommune og læs mere om de forskellige muligheder på Borger.dk eller på Højskolernes hjemmeside.

Udstyr til fagene

Højskolen har basisudstyr til alle fag inklusive outdoor. Husk dog at tage et sæt allround træningstøj og et par løbesko med. Hvis du ønsker at medbringe dit eget fotoudstyr, dit klatreudstyr, din mountainbike eller din lydoptager, er du meget velkommen til gøre det. Skolen råder over elevcomputere med design-, lyd- og billedredigeringsprogrammer, men det er en god ide at medbringe din egen computer til andre typer opgaver.

Energi- og materialeudgifter

Når du vælger fagene glas, keramik, smykkekunst, billedkunst, gastronomi, outdoor og fotografi skal du betale 50 kr. pr. uge pr. fag for materialer, specielle produkter og energiforbrug.

Beløbet dækker de udgifter, som indgår i undervisningen. Ekstra materiale, som du vil bruge i de åbne værkstedet, betaler du særskilt for. Faglærerne orienterer om hvilke priser for hvilke materialer.

 

Søg støtte

Bornholms Højskoles Støtteforening

Har til formål at støtte op om skolens aktiviteter, herunder at:

 • –  Yde tilskud til elevers ophold på højskolen efter ansøgning til støtteforeningens bestyrelse og efter nærmere kriterier fastsat af bestyrelsen,

 • –  Yde tilskud til elevers udgifter til rejser under højskoleopholdet efter ansøgning,

Din ansøgning skal være motiveret:

 • – Hvorfor vil du gerne på Bornholms Højskole?
 • – Hvilke fag har din særlige interesse?
 • – Hvordan kan et ophold på Bornholms Højskole være med til at bringe dig videre i dine fremtidsplaner?

Du skal samtidig med din ansøgning om støtte fremsende en tilmelding til højskolen, så vi kan se, hvilke fag, du ønsker at følge, og hvornår du ønsker at starte. Tilmeldingen er ikke bindende, og vi vil ikke opkræve tilmeldingsgebyr, før du har fået svar fra Støtteforeningen.

 • Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
 • – Fulde navn (inkl. cpr), adresse, emailadresse, tlf.
 • – Det ansøgte støttebeløb per uge.
 • – Om du også ansøger om tilskud til studierejse.

Ansøgningen sendes per mail: bl@bornholmshojskole.dk

og stiles til:

Bornholms Højskoles Støtteforening

Almindingsvej 35

3720 Aakirkeby

 

NB! Støttebeløbet er skattepligtigt

 

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark, som gør legatsøgning nemt og effektivt, så de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Søgemaskinen er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

https://www.legatbogen.dk/

 

A, B, C, og D-fag. Er du forvirret?

A-fag er linjefag, dvs. keramik, billedkunst, gastronomi, outdoor, glas og smykkekunst. B-fag og C-fag fungerer som supplerende fag til linjefagene, men du vælger selv om du vil supplere dit linjefag med noget der ligner, eller om du vil dykke ned i noget helt andet. B-fag har flere timer end C-fag, og D-fag har færrest timer. De fleste D-fag er tænke- og samtalefag.

Mentorordning

Er du mellem 17½ – 25 år og uden ungdomsuddannelse? Så har  du mulighed for at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb, som kan give dig mod og overskud til at komme i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Det kræver at du laver en uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder.

Du bliver optaget på højskolen som mentor-elev. Det betyder, at du ved kursusstart får en mentor, som vil følge dig og hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal i gang med efter dit højskoleophold. Bornholms Højskole har tre uddannede mentorer, Lene Degett, Anne Mette Hjortshøj og Aksel Sonne.

Du og din mentor udarbejder indenfor de første 14 dage en skriftlig aftale om, hvordan mentorordningen skal fungere i praksis. Den skal bl.a. tage udgangspunkt i din udddannelsesplan.  Aftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvor ofte I skal mødes og hvordan I følger op på dine målsætninger. Den skal også beskrive, hvad I særligt ønsker at fokusere på, når I mødes. Skal det handle om det faglige eller det sociale? Er der noget, du har brug for særlig støtte til?

I mødes ca. en time 14. dag, hvor I taler om hvordan det går på højskolen og hvordan det går med afklaring om videre uddannelse.

Mentorforløbet afsluttes med en samtale med din UU-vejleder om det videre forløb efter højskolen.

 

Indkvartering (lange ophold)

Du bor sammen med andre elever i huse eller på værelser, hvor I deler bad og toilet.
Dyner forefindes, men du skal selv medbringe linned og håndklæder.

Leje af linned og håndklæder koster 400 kr.

Sådan bor du

Skolen råder over 41 enkeltværelser og 26 dobbeltværelser, heraf 11 dobbeltværelser med eget bad/toilet. Når du ankommer til højskolen, får du anvist dit værelse, og du får et opdateret dag-tildag program. På værelset ligger linned og håndklæder.

 

En informationsmappe på bordet rummer alle væsentlige informationer om skolen. Her kan du se billeder af højskolen og værelserne og her en oversigt over skolens forskellige bygninger.

Transport til højskolen

Rejsetiden mellem København og Bornholms Højskole er mellem 2 og 3,5 timer afhængigt af om du tager fly, bil eller tog/bus.

 

HUSK: Rejser du gennem Sverige skal du altid have gyldig legitimation i for af kørekort eller pas.

 

Fly

DAT (Danish Airtransport) er blevet et hurtigt og konkurrencedygtigt alternativ til bus eller egen bil. DAT flyver mange gange dagligt til/fra Kastrup. I sommerhalvåret er der desuden fly mellem Rønne og Billund, Karup og Aalborg.

Hvis du rejser med fly kan du bestille en flytaxi til og fra højskolen.

 

Bus og tog

Fra København er det muligt at tage bus eller tog til Ystad og stige på færgen til Rønne. Læs mere på bornholmslinjen.dk hhv. bornholmerbussen.dk. Ønsker du at følge med bus ind på færgen, skal du vælge rute700. Her kan du også medbringe cykel.

Elever på lange ophold bliver afhentet ved færgeterminalen i Rønne eller i Aakirkeby i forbindelse med bestemte afgange.

Se også transportmulighederne til og fra Bornholms Højskole på Rejseplanen eller på bat.dk.

 

Bil

Bornholmslinjens færger sejler mellen Ystad og Rønne og har i sommerperioden mange daglige afgange. Der er en enkelt afgang mellem Køge og Rønne hver dag.

 

Medbringe egen cykel

Du kan – hvis du kommer i egen bil, med bus eller tog – medbringe din egen cykel til Bornholm. Tjek med DSB eller route700. På mountainbike og cykelkurser sørger vi for leje af cykler. Pris fremgår af tilmeldingsblanketten.