Lange kurser

12 uger fra d. 27. marts 2018 | 15 uger fra d. 3. september 2018 | 23 uger fra d. 7. januar 2019

Mennesker, Natur, Kunsthåndværk, Gastronomi. Det er Bornholm. Og det er Bornholms Højskole.

Bornholms Højskole giver dig helt unikke muligheder for at udforske de håndværk, øen er kendt for, glas, keramik, smykker. Du kan udforske dine ydre og indre billeder i lyd, fotografi, billedkunst, installation. Du kan smage dig gennem øens vilde natur og gastronomiske specialiteter. Eller du kan udfordre den enestående natur på de vildeste mountainbike-trails, klatre på de stejleste klipper eller bare nyde den skønneste baghave i Danmark.

Skema

Du kan sammensætte dit helt personlige skema, og du har stor indflydelse på fagenes indhold.

Når du melder dig til, vælger du på forhånd to linjefag (A-fag). Det ene linjefag har flest timer i begyndelsen af dit forløb. Det andet har flest timer i slutningen af dit forløb. Linjefag er keramik, billedkunst, gastronomi, outdoor, glas og smykkekunst. Du kan vælge mellem tre forskellige A-fag i den første halvdel af dit ophold.

Derefter kan du vælge mellem tre andre. Ud over A-fag skal du have to B-fag, et C-fag og et D-fag, som er obligatorisk. Du får også mulighed for at vælge nye B-,C- og D-fag undervejs i dit ophold. B-, C- og D-fag, vælger du, når du er på skolen.

B-fagene fungerer ofte som metodefag eller supplerende fag til linjefagene. Har du valgt outdoor er det måske cool også at lave sin egen kniv eller følge naturfag. De fleste D-fag er tænke- og samtalefag.

Hvis du ønsker at fordybe dig i fx keramik i hele dit forløb, kan det sagtens lade sig gøre. Keramik er et A-fag med 10 timer om ugen i halvdelen af dit ophold, i den anden halvdel er faget et B-fag med færre timer. I den periode kan du til gengæld vælge støttefag, som styrker din teknik, din refleksion over din produktion og din indsigt i fagets kulturhistorie.

Studieforberedelse

Hvis du overvejer at søge ind på en videregående uddannelse indenfor glas, keramik, smykker, design, fotografi eller billedkunst, hjælper vi dig med afklaring og prøveforberedende arbejde. Vi har tilrettelagt undervisningen, så der bliver tid til at arbejde med portfolio og ansøgning, og vi har samarbejde med Designskolen i Nexø og København og også med Riksglasskolan i Sverige.

Priser (lange kurser)

Priserne er for skoleåret 2017/18

Forår 2018

Fra 12 – 24 uger: 1.450 kr. / uge.
Under 12 uger: 2.250 kr. / uge.

Ugeprisen dækker:

 • – Skolepenge.
 • – Busture rundt på Bornholm og indgange på museer.

Materiale-, energiudgifter og specielt udstyr på 50 kr. per uge i fagene outdoor, glas, keramik, smykkekunst, billedkunst, gastronomi og fotografi kommer oven i ugeprisen. Normalt kr. 100,-/uge. Skolepenge inkl. forbrug i de nævnte fag betaler du ratevis forud til forfald den 1. i hver måned. 

I foråret 2018 skal du desuden skal du regne med udgifter til en studietur), ca. 3.500 kr.

 

Tilmeldingsgebyr
Ved tilmelding betales et gebyr på 1.000 kr.

 

Afbrudt højskoleophold
Vælger du at afbryde dit højskoleophold før tid, skal opsigelsen ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i måneden.  

Udstyr til fagene

Højskolen har basisudstyr til alle fag inklusive outdoor. Husk dog at tage et sæt allround træningstøj og et par løbesko med. Hvis du ønsker at medbringe dit eget fotoudstyr, dit klatreudstyr, din mountainbike eller din lydoptager, er du meget velkommen til gøre det. Skolen råder over elevcomputere med design-, lyd- og billedredigeringsprogrammer, men det er en god ide at medbringe din egen computer til andre typer opgaver.

Energi- og materialeudgifter

Når du vælger fagene glas, keramik, smykkekunst, billedkunst, gastronomi, outdoor og fotografi skal du betale 50 kr. pr. uge for materialer, specielle produkter og energiforbrug.

Beløbet dækker de udgifter, som indgår i undervisningen. Ekstra materiale, som du vil bruge i de åbne værkstedet, betaler du særskilt for. Faglærerne orienterer om hvilke priser for hvilke materialer.

 

Søg støtte

Bornholms Højskoles Støtteforening

Har til formål at støtte op om skolens aktiviteter, herunder at:

 • –  Yde tilskud til elevers ophold på højskolen efter ansøgning til støtteforeningens bestyrelse og efter nærmere kriterier fastsat af bestyrelsen,

 • –  Yde tilskud til elevers udgifter til rejser under højskoleopholdet efter ansøgning,

Din ansøgning skal være motiveret:

 • – Hvorfor vil du gerne på Bornholms Højskole?
 • – Hvilke fag har din særlige interesse?
 • – Hvordan kan et ophold på Bornholms Højskole være med til at bringe dig videre i dine fremtidsplaner?

Du skal samtidig med din ansøgning om støtte fremsende en tilmelding til højskolen, så vi kan se, hvilke fag, du ønsker at følge, og hvornår du ønsker at starte. Tilmeldingen er ikke bindende, og vi vil ikke opkræve tilmeldingsgebyr, før du har fået svar fra Støtteforeningen.

 • Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
 • – Fulde navn (inkl. cpr), adresse, emailadresse, tlf.
 • – Det ansøgte støttebeløb per uge.
 • – Om du også ansøger om tilskud til studierejse.

Ansøgningen sendes per mail: bl@bornholmshojskole.dk

og stiles til:

Bornholms Højskoles Støtteforening

Almindingsvej 35

3720 Aakirkeby

 

NB! Støttebeløbet er skattepligtigt

 

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark, som gør legatsøgning nemt og effektivt, så de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Søgemaskinen er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

https://www.legatbogen.dk/

 

A, B, C, og D-fag. Er du forvirret?

A-fag er linjefag, dvs. keramik, billedkunst, gastronomi, outdoor, glas og smykkekunst. B-fag og C-fag fungerer som supplerende fag til linjefagene, men du vælger selv om du vil supplere dit linjefag med noget der ligner, eller om du vil dykke ned i noget helt andet. B-fag har flere timer end C-fag, og D-fag har færrest timer. De fleste D-fag er tænke- og samtalefag.