bornholm-jord-forbindelsen

Jord-forbindelsen er Bornholms Højskoles nye linje med omdrejningspunkt i demokrati, samfund og bæredygtighed.

Tilmeld dig her →

De seneste år er det blevet tydeligt, at vi har sat vores klode under et pres, som ikke holder på den lange bane. Det medfører, at vi må ændre vores ageren på mange planer. Vi er klar over, at vi må gå en mere bæredygtig vej. Der er ingen enkle svar – eller simple veje at gå.

Det er åbenbart, at vi må ændre levevis, og vi skal samtidig finde en måde at gøre det på demokratisk vis.

Heldigvis er der mange unge, som i forskellige bevægelser tager fat og tænker og agerer optimistisk, konstruktivt og engageret. Det vil vi også på Bornholms Højskole. Vi stiller derfor andre og os selv spørgsmålene:

Hvordan kan vi som enkeltindivider gøre det? Hvordan kan vi påvirke til ændringer? Hvordan kan vi komme til at forstå de komplicerede sammenhænge bedre? Hvordan håndterer vi de dilemmaer vi kommer til at stå i? Hvordan skaber man ændringer i en verden, der er præget af ulighed; hvor demokratiet mange steder er under pres, og hvor magten er centraliseret og økonomien ofte det styrende argument.

bornholm-demokrati-01

På Bornholms Højskoles nye linje Jord-forbindelsen vil du møde engagerede lærere og komme til at arbejde med aktuelle politiske og samfundsmæssige udfordringer, og du vil, sammen med personalet og de andre elever, blive klogere på verden omkring os.

I de lyse og grønne omgivelser midt på den fantastiske ø med Ekkodalen i baghaven, ser vi på krisetegnene og på, hvad vi skal blive klogere på, hvem der kan – og bør – gøre hvad. Og så handle på den indsigt og viden, vi får. Hvordan det skal gøres vil du få afgørende indflydelse på. Ikke mindst vil vi arbejde helt konkret med forandringsskabende projekter, arrangementer, alternative energiformer, etablering af shelters, havebrug mv.

Folkemødet vil være en af de store milepæle, hvor vi vil møde op med bidrag i form af konkrete events – forhåbentlig sammen med andre højskoler, som kommer til øen i den uge. Vi vil samarbejde med lokale, som driver bæredygtigt landbrug – og vi vil forandre skolens grønne områder, så de er i bedre pagt med ønsket om større biodiversitet. Det gør vi i en atmosfære, hvor der både er tid til at handle og til at fordybe sig.

bornholm-demokrati-03
bornholm-demokrati-02

Jord-forbindelsen vil du møde politikere, forskere, aktivister, journalister og andre nøglepersoner i forhold til spørgsmål om bæredygtighed, demokrati og samfundsudvikling. Du vil besøge steder og institutioner, hvor de store diskussioner tages op, og hvor der gives bud på politiske og økonomiske modeller, aktivistiske metoder og videnskabelige tilgange. Du blive udfordret til aktivt at tage del og medansvar for løsninger på udfordringerne. Med respekt for, at det er elever og kursister, som i høj grad får indflydelse på de konkrete projekter, forestiller vi os, at vi får:

– Større forståelse for, hvordan vi får skabt en bæredygtig forandring
– Omsat ideer til konkrete projekter – både på skolen og i omverdenen
– Får lavet et projekt, der kan afvikles på Folkemødet
– Får etableret samarbejde med andre højskoler og organisationer
– Får set på, hvordan Bornholms Højskole kan gå en mere bæredygtig vej i form af konkrete tiltag i dagligdagen
– Indgår i konkrete samarbejder med lokale og grønne initiativer på Bornholm

bornholm-natur

Jord-forbindelse er ensbetydende med:

– Forståelse og ansvar for jordkloden
– Jord under neglene
– Fordybelse
– Forbindelse fra jord til bord
– Forbindelse til folk og organisationer, som arbejder for en bedre verden
– Og – ikke mindst – Højskoleliv i pagt med den unikke natur, der ligger lige uden for døren

Vil du være med?

Tilmeld dig her →  Se generelle informationer om lange kurser →

Ved at besøge bornholmshojskole.dk accepterer du brug af cookies Ok