Billedkunst

Er du optaget af billeder og visuel kultur, og har du lyst til selv at skabe og udfordre gennem billeder, skulptur og installation - så er billedkunst noget for dig.

← Oversigt over alle fag

I faget billedkunst på Bornhholms Højskole lærer du de traditionelle teknikker som tegning, grafik, collage og maleri. Men du kommer til at arbejde med med samtids inspirerede teknikker og metoder. 

Du vil lære komposition, farvelære og perspektiv samt meget andet, der skærper din iagttagelsesevne og håndværksmæssige kunnen.

Find dit personlige udtryk

I undervisningen vil vi desuden analysere billedindhold, forholde os til mening og udtryk, koncept og kunstforståelse, og diskutere hvad kunst egentlig er og kan. Du lærer at forholde dig til andres værker og give konstruktiv kritik, og du lærer også selv at blive bedømt.

Nogle billedprojekter er bundne opgaver og giver dig indblik i traditionelle genrer og -teknikker, f.eks. portrætmaleri og landskabsstudier. Andre opgaver er baseret på kollektive processer, som når vi skaber land art i omgivelserne omkring skolen.

Du får også mulighed for at søge dit personlige udtryk eller forfølge et aktivistisk budskab, fx gennem kunstinstallationer eller aktionskunst.

Udvid din forståelse af kunst

Undervejs i undervisningen vil der være oplæg og tværfagligt arbejde med de andre fag på højskolen, og vi tager på inspirationsture uden for skolen.

Nysgerrighed er den eneste forudsætning

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at du tidligere har arbejdet med billeder.

På billedkunst får du både holdundervisning og individuel vejledning. Den eneste forudsætning er nysgerrighed og arbejdslyst.

Billedkunst kan med fordel suppleres med andre fag, fx Skitsetegning og croquis, Design og formforståelse, Kultur- og samfundsforståelse og Aktuel Debat.

Underviser(e)

Lene Degett (LD)

Det kommer du til at arbejde med

Digital kunst

Akryl- og akvarelmaling

Grafik

Installation

Landart

Kunstforståelse

Kunstdebat

Udgifter

Udgift til materialer er 50 kr om ugen, uanset om du laver få eller mange ting.

Hvor lang tid?

Glas er B-fag i første halvdel af dit højskoleforløb. I anden halvdel bliver det A-fag med flere timer, og du får mulighed for at vælge et nyt B-fag.

Lokalitet

Billedkunst

Studieforberedelse

Hvis du overvejer at søge ind på en videregående uddannelse indenfor glas, keramik, smykker, design, fotografi eller billedkunst, hjælper vi dig med afklaring og prøveforberedende arbejde. Vi har tilrettelagt undervisningen, så der bliver tid til at arbejde med portfolio og ansøgning, og vi har samarbejde med Designskolen i Nexø og København og også med Riksglasskolan i Sverige.

Pitstop fra studierne

Mange studerende vælger at standse op og søge orlov. Har du brug for at kvalificere dit studievalg eller bare tage et pusterum fra fremdriftreform og et presset studiemiljø? Har du brug for at tilføje en praktisk dimension til dit studium? Bornholms Højskole er med sin natur og kreative fag et sted med mulighed for fordybelse.Vi giver studerende på videregående uddannelser op til 30% reduktion på ugeprisen inkl. materialeudgifter.